หน้าจอแสดงผลการไหล/ควบคุมการไหล/ชุดส่งสัญญาณระยะไกล/ชุดเก็บข้อมูลการไหล
  Flow Indicator/Controller/Transmitter/Logger


    

Seametrics/ USA
Model  FT420 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 

4..20 mA, 2 Pulse, 12-32 VDC (สามารถติดที่หัว Sensor,ติดผนัง หรือตู้ control) 


ดาวน์โหลด Catalog

    
Seametric/ USA 
Model FT415 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม
ใช้ Battery with pulse output (สามารถติดที่หัว Sensor,ติดผนัง หรือตู้ control) 

ดาวน์โหลด Catalog

    
Seametrics/USA 
Model FT400 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 
4..20 mA, 2 Pulse, 12-32 VDC (สามารถติดที่หัวSensor,ติดผนัง หรือตู้ control) 

ดาวน์โหลด Catalog

    
Seametric/ USA 
Model DL76 
เก็บข้อมูลอัตราการไหลและปริมาตรสะสมใช้คู่กับโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก
ดาวน์โหลด Catalog

    
Seametric/ USA 
Model FT520 
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 
ทำ Batch Control ได้ 

ดาวน์โหลด Catalog

    
Leos/ Thailand
Model CT2-B21 
แสดงปริมาตรสะสม
ทำ Batch Control ได้ no output option: 4..20 mA, RS485, Replay


ดาวน์โหลด Catalog

    
Leos/ Thailand 
Model RT2-B11
แสดงอัตราการไหล 
no output option: 4..20, RS485ดาวน์โหลด Catalog

    
Leos/ Thailand 
Model RC3-B12
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 
no output option: 4..20 mA, RS485, Relay


ดาวน์โหลด Catalog

    
DG Flow/ South Korea
Model DG100
แสดงอัตราการไหลและปริมาตรสะสม 
4..20 mA, pulse, relay, 12-24 Vdc/100-240 VAC, RS485, RS232C
ดาวน์โหลด Catalog

    

NEW!! ANG/Taiwan
Model XSJ 

Specifications
Display: 4 lines with back light LCD
แสดงอัตราการไหล, ปริมาตรสะสม.แรงดัน.อุณหภูมิ
External Output: 4 ~ 20 mA, RS485, Pulse, Relay


option data record software export to computer
ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×