เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟันเฟือง (Oval Gear Flow Meter) สำหรับน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเตา น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพืช 
  Oval Gear Flow Meter


    
Titan/ UK 
Model OG1 ขนาดท่อ 1/4" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-1.0% FSD water, +/- 0.75% FSD oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 10 บาร์ (PEEK) 50 บาร์ (มาตรฐาน) option 400 บาร์, 700 บาร์ (สแตนเลส) 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316 และ PEEK 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Titan/ UK 
Model OG2 ขนาดท่อ 1/4" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-1.0% FSD water, +/- 0.75% FSD oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 10 บาร์ (PEEK) 50 บาร์ (มาตรฐาน) option 400 บาร์, 700 บาร์ (สแตนเลส) 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316 และ PEEK 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Titan/ UK 
Model OG3 ขนาดท่อ 1/2" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-0.5% FSD water, +/- 1% reading oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 10 บาร์ (อะลูมิเนียม, PEEK) 50 บาร์ (มาตรฐาน) option 400 บาร์, 700 บาร์ (สแตนเลส) 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316, อะลูมิเนียม และ PEEK 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Titan/ UK 
Model OG4 ขนาดท่อ 3/4" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-1% reading water, +/- 0.5% reading oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 10 บาร์ (อะลูมิเนียม, PEEK) 50 บาร์ (มาตรฐาน) option 400 บาร์, 700 บาร์ (สแตนเลส) 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316, อะลูมิเนียม และ PEEK 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Titan/ UK 
Model OG5 ขนาดท่อ 1" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-0.75% reading water, +/- 0.5% reading oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 10 บาร์ (อะลูมิเนียม, PEEK) 50 บาร์ (มาตรฐาน) option 400 บาร์ (สแตนเลส) 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316, อะลูมิเนียม และ PEEK 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Titan/ UK 
Model OG6 ขนาดท่อ 1-1/2" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-1% reading water, +/- 0.5% reading oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 10 บาร์ (อะลูมิเนียม) 50 บาร์ (มาตรฐาน) option 400 บาร์ (สแตนเลส) 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316 และ อะลูมิเนียม 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Titan/ UK 
Model OG7 ขนาดท่อ 2" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-1% reading water, +/- 0.5% reading oil 
ระดับการป้องกัน : IP67/NEMA 4 protection 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 100 C, 150 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 50 บาร์ 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 316 
Seal : Viton option Nitrile, EPDM, Kalrez


ดาวน์โหลด Catalog

    
Hot!!! Philemon/ USA
Model LC Series ขนาดท่อ 3/8" ถึง 8" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : class 0.2 , class 0.5 
ระดับการป้องกัน : Explosion Proof (option)
 อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 80 C (มาตรฐาน) option 280 C 
วัสดุ : 
Body : cast iron, cast steel, stainless steel 

มีหลายรุ่นให้เลือกทั้งแบบหน้าจอแสดงค่าแบบ Mechanic หรือ Digital หรือจะต้องการแบบสัญญาณ pulse+4..20 mA output หรือแบบ Batch Control


ดาวน์โหลด Catalog

    
Max/ USA 
Model G004 ขนาดท่อ 1/8" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง +/-0.3% of reading 
อุณหภูมิของเหลวที่ทนได้สูงสุด : 90 C (มาตรฐาน) option 155 C, 225 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 414 บาร์ 
ช่วงการไหล 0.55 ซีซีต่อนาที ถึง 4 ลิตรต่อนาที 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 303 
Seal : Viton option Teflon, Perfluoroelastomer


ดาวน์โหลด Catalog

    
Max/USA
Model G015 ขนาดท่อ 3/8"
Specifications 
ความเที่ยงตรง +/-0.3% of reading 
อุณหภูมิของเหลวที่ทนได้สูงสุด : 90 C (มาตรฐาน) option 155 C, 225 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 414 บาร์ 
ช่วงการไหล 10 ซีซีต่อนาที ถึง 15 ลิตรต่อนาที 
วัสดุ : 
Body : สแตนเลส 303 
Seal : Viton option Teflon, Perfluoroelastomer


ดาวน์โหลด Catalog

    
Max/ USA
Model G045 ขนาดท่อ 1/2" 
Specifications
ความเที่ยงตรง +/-0.3% of reading
อุณหภูมิของเหลวที่ทนได้สูงสุด : 90 C (มาตรฐาน) option 155 C, 225 C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 414 บาร์ 
ช่วงการไหล 25 ซีซีต่อนาที ถึง 45 ลิตรต่อนาที
วัสดุ :
Body : สแตนเลส 303 
Seal : Viton option Teflon, Perfluoroelastome


ดาวน์โหลด Catalog

    
Max/ USA
Model G105 ขนาดท่อ 3/4" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง +/-0.3% of reading 
อุณหภูมิของเหลวที่ทนได้สูงสุด : 90 C (มาตรฐาน) option 155 C, 225 C 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 414 บาร์ 
ช่วงการไหล 10 ซีซีต่อนาที ถึง 105 ลิตรต่อนาที 
วัสดุ 
Body : สแตนเลส 303 
Seal : Viton option Teflon, Perfluoroelastome


ดาวน์โหลด Catalog

    
Max/ USA Model G240 ขนาดท่อ 1" Specifications 
ความเที่ยงตรง +/-0.3% of reading 
อุณหภูมิของเหลวที่ทนได้สูงสุด : 90 C (มาตรฐาน) option 155 C, 225 C แ
รงดันที่ทนได้สูงสุด : 275 บาร์ (NPT Fitting) 414 บาร์ (SAE Fitting) 
ช่วงการไหล 250 ซีซีต่อนาที ถึง 240 ลิตรต่อนาที 
วัสดุ 
Body : สแตนเลส 303 
Seal : Viton option Teflon, Perfluoroelastome


ดาวน์โหลด Catalog

    
DG Flow/ South Korea 
Model DGT ขนาดท่อ 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" และ 1" 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-0.5% Max 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 150 C (มาตรฐาน) 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 100 บาร์ (1/4", 3/8", 1/2") 50 บาร์ (3/4", 1") 
วัสดุ 
Body : สแตนเลส 316 และ อะลูมิเนียม 
O-ring : NBR (อะลูมิเนียม) Viton (316SS)


ดาวน์โหลด Catalog


    
DG flow/ South Korea 
Model DGF ขนาดท่อ 3/4", 1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 6" ชนิดหน้าแปลนมาตรฐาน JIS 
Specifications 
ความเที่ยงตรง : +/-0.5% Max 
อุณหภูมิที่ทนได้สูงสุด : 150 C (มาตรฐาน) 
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 20 บาร์ 
วัสดุ 
Body : สแตนเลส 316 และ อะลูมิเนียม 
O-ring : NBR (อะลูมิเนียม) Viton (316SS)


ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×