เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำชนิด Spectrometer (Spectra Analyzer) สามารถใช้วัด BOD, COD, DOC, TOC, SAC25, TSS, Turbidity, O3, H2S, NO3-N

 Spectrometer Probes 


    

NEW!! Bass Instrument / Turkey
In Situ Spectra Analyzer
Model SA9
Specifications
Resolution : 0.5% of scale
Accuracy : +/-2% of reading
Operate Temp : 0-50 C
Store temp : -10 C to 60 C
Xenon Flash Light 50 years
Stainless steel head, saltwater-proof

ดาวน์โหลด catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×