เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบกังหันชนิด Food Grade (Hygienic Turbine Flow Meter) สำหรับมายองเนส ซอส เครื่องดื่ม นมข้นหวาน นม ไวน์ 
 Hygienic Turbine Flow Meter


    


Bass / Turkey
Model LWS
Specifications
ขนาดท่อ 4 มม.-100 มม.
วัสดุ
Flow tube :  สแตนเลสเกรด 316 และ เกรด 304
**มีหน้าจอแสดงผลแบบ Compact และแบบ Remote** 

ดาวน์โหลด Catalog

    

Philemon/ USA
Model LWGY
Specifications
ขนาดท่อ 4 มม.-100 มม.
ความเที่ยงตรง +/-1% (option +/-0.5%, +/-0.2%)
วัสดุ :
Flow tube :  สแตนเลสเกรด 316 และ เกรด 304
**มีหน้าจอแสดงผลแบบ Compact และแบบ Remote** 

ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×