ชุดหน้าจอแสดงค่าและควบคุมคุณภาพน้ำ (Universal Controller) สามารถแสดงค่า DO, Turbidity and SS, BOD, COD, TOC, DOC, SAC, TSS, O3, H2S, NO3
 DO Controller, Turbidity and SS Controller 


    

NEW!! Bass Instrument / Turkey
Controller
Model GDC
Specifications
single or dual Channel
multi-channel up to 8
output 4..20 mA and RS485

ดาวน์โหลด catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×