เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบเชิงมวล
 Coriolis Mass Flow Meter


    

GPE/ USA
Model F1001
Specifications
ขนาดท่อ DN10-DN200
สำหรับ แก๊ส ของเหลว มีทั้งแบบ Remote type และ Integrate type 
ชนิดกันระเบิด 
สัญญาณ output แบบ 4..20 mA และ pulse 
ความเที่ยงตรง : 0.1% 0.15% 0.2% และ 0.5% 
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) : 24VDc และ 220VAc

ดาวน์โหลด catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×