เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบกังหัน (Turbine Flow Meter) สำหรับน้ำประปา น้ำอาร์โอ น้ำดีไอ สารเคมี 
  Turbine Flow Meter Inline Type


    

Seametrics/USA
Model WTC101 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output/Loop Power
Model WTC104 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse output/Battery Power
Specifications
ขนาดท่อ   2", 3", 4", 6", 8"
Flange 150 lb. drilling (3-8” only)
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 93˚ C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 14 บาร์
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS
วัสดุ : 
Body : Painted carbon steel
Rotor :  Kynar (PVDF)
Shafts : Zirconia ceramic
Bearings : Sapphire journal, ruby endstone


ดาวน์โหลด Catalog

    

Seametrics/USA
Model WTP101 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output/ Loop Power
Model WTP104 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse output/ Battery Power
Specifications
ขนาดท่อ 2" 3" 4" และ 6" 
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS
วัสดุ : 
Body : PVC sch 80
Rotor :  Kynar (PVDF)
Shafts : Zirconia ceramic
Bearings : Sapphire journal, ruby endstone
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 50˚ C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 12 บาร์

ดาวน์โหลด Catalog

    

Seametrics/USA
Model WTS101 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output/Loop Power
Model WTS104 แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse output/Battery Powe
Specifications
ขนาดท่อ   2", 3", 4", 6", 8"
Flange 150 lb. drilling (3-8” only)
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 93˚ C
แรงดันที่ทนได้สูงสุด : 14 บาร์
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS
วัสดุ : 
Body : สแตนเลสเกรด 304 option เกรด 316
Rotor :  Kynar (PVDF)
Shafts : Zirconia ceramic
Bearings : Sapphire journal, ruby endstone

ดาวน์โหลด Catalog

    

Philemon/USA
Model LWGY แสดงอัตราการไหล/ปริมาตรสะสม/pulse & 4..20 mA output, HART, RS485/Loop Power/Battery
Specifications
ขนาดท่อ   0.5 - 8"
Flange Connection Type (DIN, JIS, ANSI) แบบเกลียว และ แบบแคล้มป์ 
อุณหูมิที่ทนได้สูงสุด : 80˚C,120˚C และ 150˚C     
ความเที่ยงตรง :  +/-1% FS (Option +/-0.5% FS) 
วัสดุ:  
Body : สแตนเลส เกรด 304 option เกรด 316
Flange : สแตนเลส เกรด 304 option สแตนเลส เกรด 306
Shafts and Bearings : Tungsten Carbide
ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×