เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิคในลำรางเปิด สำหรับน้ำในแม่น้ำ น้ำชลประทาน น้ำในเขื่อน น้ำในฝายกั้นน้ำ
  Open Channel Ultrasonic Flow Meter

    

LTH/UK
Open Channel and Pump Controller

Model SWING2C1C0

วัสดุ ABS Wall Mounting

ระดับการป้องกัน IP65

ช่วงการทำงาน -20 ° to + 60 °C

แหล่งจ่ายไฟ 24v, 115v, 230v AC

Current Output: 2 x 4-20mA

Relay Outputs: 3 or 5 Relays 

ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×