ตัววัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิคในลำรางเปิด
  Level Transducer

    
LTH/ UK
Model MEGAUL-2  ระยะการวัด 5-15 เมตร
Model MEGAUL-3  ระยะการวัด 5-20 เมตร
Model MEGAUL-4  ระยะการวัด 5-50 เมตร


ดาวน์โหลด Catalog
Taniya Infratech Co., Ltd.
965/234 Rangsit-Nakornnayok, Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel: +662-549-8009 fax :+ 662-549-8010
Mobile :  +668-64595788, +668-91811030
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×