1. น้ำและเคมีใส : Turbine Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหัน) และ Paddle Wheel Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง)

2. น้ำ, น้ำเสีย,ของเหลวที่นำไฟฟ้า : Electromagnetic Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบคลื่นสนามแม่เหล็ก)

3. น้ำ, น้ำมัน, สารเคมี และของเหลวอื่นๆที่มีสารปนเปื้อนน้อย : Ultrasonic Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค)

4. ลม, แก๊ส, อากาศ, ไอน้ำ : Vortex Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแรงหมุนวนของของไหล)

5. น้ำมันพืชน้ำมันเตาน้ำมันเครื่องของเหลวที่มีความหนืดสูง : Oval Gear (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบฟันเฟือง)

6. แก๊สธรรมชาติ เช่น LPG, NGV, CNG :  Mass Flow Meter (เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบเชิงมวล)

7. แก๊สธรรมชาติ เช่น LPG, NGV, CNG :  Ultrasonic Gas Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค)

8. อาหาร หรือ ยา : Food Grade Flow Meter / Hygienic Flow Meter/ Sanitary Flow Meter

9. ระดับของน้ำ, อัตราการไหลของน้ำ,ปริมาณการไหล, อุณหภูมิน้ำ และเวลา ในลำรางเปิด เช่น คลองชลประทาน,แม่น้ำ ,ฝาย, แหล่งน้ำธรรมชาติ : Ultrasonic Open Channel 

Flow Meter (เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิคในรางเปิด) 

10. ระดับของน้ำและอุณหภูมิน้ำ ในแท้งค์น้ำ, ถังสารเคมี, บ่อน้ำ, ไซโล : Ultrasonic Level Meter (เครื่องวัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค) 

11. ระดับและอุณหภูมิของของเหลวและของแข็ง ในแม่น้ำ, ถังสารเคมี, ถังน้ำมัน, ถังสารละลาย : Radar Level Meter (เครื่องวัดระดับแบบเรดาห์) 

12ชุดเก็บข้อมูลการไหลและปริมาตรสะสม (Flow Data Logger) ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้นานถึง 3 ปีเก็บข้อมูลได้นานถึง 180 วันถ่ายโอนข้อมูลด้วย PDA, สามารถโปรแกรม

หน่วยการไหลเป็น ml, l, gal, ft เป็นต้น หน่วยเวลา เช่น sec, min, hr, days

13ชุดแสดงผลและส่งสัญญาณระยะไกล (Flow Indicator/Transmitter) มีทั้งชนิด panel mount, wall mount, meter mounting

14ชุดแสดงผลและควบคุมการไหล (Flow rate/Batch Controller/Logger)

เว็บสำเร็จรูป
×